Nieuws

Zaterdag 16 september 2023: World Cleanup Day


77 % Ergert zich aan zwerfvuil!


Onder dit moto organiseert PROPER Oostkamp in samenwerking met de

gemeente Oostkamp, dit jaar op de World Cleanup Day weer twee

groepsacties!


Na de Lenteschoonmaakactie in Waardamme en in Hertsberge, kan men

op zaterdag 16 september kiezen tussen twee zwerfvuilopruimingen:

- Ruddervoorde: start om 9.30 uur aan vzw Tope, Hofplein 4;

- Moerbrugge: start om 13.30 uur op het Moerbruggeplein.


Praktisch

Graag vooraf in schrijven: https://www.properoostkamp.be/inschrijven .

In Ruddervoorde voorzien we tussen 9.10 uur en 9.30 uur, in Tope een

koffie en een boterkoek en om 11.30 uur een drankje als afsluiter.

In Moerbrugge verwelkomen we de deelnemers tussen 13.10 en 13.30

uur met een drankje. We eindigen de dag bij een drankje en een

versnapering.


In kleine groepjes gaan we telkens ongeveer twee uur, maar vroeger

stoppen kan natuurlijk, zwerfvuil ruimen. PROPER Oostkamp zorgt voor:

- de vrijwilligersverzekering via de gemeente;

- het nodige materiaal zowel voor de kinderen, als voor de

volwassenen; grijpstok, hesje, handschoenen en een

zwerfvuilzak(je).

Tip: voor de update van deze afspraken verwijzen we naar de webpagina

https://www.properoostkamp.be/nieuws!


En misschien wint u één van de hoofdprijzen!

Op elke locatie worden onder de deelnemers vijf “Beleef Oostkamp

Cadeaubonnen” verloot, waarvan telkens de hoofdprijs een waarde heeft

40 euro!


Ook uw hulp voor een proper 8020

wordt ten zeerste gewaardeerd!


PROPER Oostkamp


Zaterdag 25 maart 2023: lenteschoonmaak 

Net zoals vorig jaar organiseert PROPER Oostkamp, met steun van de gemeente Oostkamp, opnieuw een Lenteschoonmaak. Na de WorldCleanup Day in Oostkamp en Ruddervoorde (september 2022), trekken we nu de Mooimakershandschoenen aan in Waardamme en in Hertsberge.

Waar en wanneer?

- Zaterdag 25 maart om 9.30 uur, afspraak aan De Wara,

Beekstraat 3, Waardamme

o Vanaf 9.15 uur verwelkomen we u met een koffie met een

boterkoek.

o Omstreeks 11.30 uur sluiten we deze actievoormiddag af met

een drankje.


- Zaterdag 25 maart om 13.30 uur. Verzamelpunt: ontmoetingshuis

Het Hertenbos, Wingensestraat 10, Hertsberge.

o De deelnemers van deze zwerfvuilactie bieden we tussen

13.15 en 13.30 uur een drankje aan in het ontmoetingshuis.

o We beëindigen de Lenteschoonmaakactie, omstreeks

15.30 uur, in Het Hertenbos met een croqueje en een drankje.


PROPER Oostkamp zorgt voor:

- het nodige materiaal zowel voor de kinderen als voor de volwassenen; grijpstok, hesje, handschoenen en een

zwerfvuilzak(je);

- de vrijwilligersverzekering via de gemeente. 

We gaan telkens in kleine groepjes ongeveer twee uur, maar vroeger afhaken kan natuurlijk, op pad om zwerfvuil te ruimen.

Voor de praktische organisatie is vooraf inschrijven via https://www.properoostkamp.be/inschrijven heel wenselijk!

Bedanking!

Naast de traktatie, wordt onder de ruimers op iedere locatie ook drie cadeaubonnen “Beleef Oostkamp” verloot.

Iedereen, jong of minder jong, die de handen uit de mouwen wil steken, is bijzonder welkom!


PROPER Oostkamp24 september 2022:  WORLD CLEANUP DAY / Week


De jaarlijkse World Cleanup Day – ’s werelds grootste burgeractie waarbij meer dan 191 landen betrokken zijn om de wereldwijde afvalcrisis aan te pakken – gaat dit jaar door op zaterdag 17 september. Maar het burgerinitiatief PROPER Oostkamp maakt er ditmaal de SchoonmaakWEEK 2022 van!

PROPER Oostkamp roept daarvoor alle inwoners op om tussen vrijdag 16 en zaterdag 24 september, een extra inspanning te leveren om al het

zwerfvuil in de straat of omgeving op te ruimen! Als afsluiter van deze actie worden, in samenwerking met het gemeentebestuur Oostkamp, twee groepsacties op zaterdag 24 september georganiseerd.


Na de Lenteschoonmaakactie in Hertsberge (foto’s) en in Waardamme, worden nu de andere twee deelgemeenten aangepakt. Die dag kan men

kiezen tussen twee zwerfvuilopruimingen:


- Oostkamp: start om 9.30 uur op de parking van het

Gemeenteplein (nabij de Sint-Pieterskerk);

- Ruddervoorde: start om 13.30 uur aan vzw Tope, Hofplein 4.

INSCHRIJVEN OP WWW.PROPEROOSTKAMP.BE/INSCHRIJVEN 26 maart 2022: LENTESCHOONMAAK: 

Waar en wanneer?

-        Zaterdag 26 maart om 9.30 uur, Ontmoetingshuis Hertenbos, Wingensestraat 10, Hertsberge (Tip: ruime parking op het Kerkplein, via de Verbindingsstraat bereikbaar.);

-        Zaterdag 26 maart om 13.30 uur, De Wara, Beekstraat 3, Waardamme.

Voor de praktische organisatie is vooraf inschrijven via https://www.properoostkamp.be/inschrijven heel wenselijk.

Een bedanking voor iedereen!

Op iedere locatie wordt onder de ruimers een “Beleef Oostkamp Cadeaubon” ter waarde van 25 euro verloot én krijgt elke deelnemer een kleine traktatie.

Iedereen, jong of minder jong, die de handen uit de mouwen wil steken – of concreter een paar Mooimakershandschoenen wil aantrekken – is hartelijk welkom!-----------------------------------------------------------------------


Januari 2020: start campagne 'opgepeukt staat netjes' vanuit Gemeente Oostkamp

Augustus 2019: infostand braderie Oostkamp

April 2019: infostand op Kruiderie (open kruiderie dagen)

Februari 2019: nominatie groene pluim

Januari 2019: PR Oostkamp award, nominatie Krak van Oostkamp

December 2018: oprichting kerngroep

Mei 2017: oprichting groep