Over zwerfvuil...

Jaarlijks worden in Vlaanderen 6000 koeien ziek door het eten van zwerfvuil (langs de weg of in veevoeder). Een honderdtal sterft er zelfs aan; in onze ‘achtertuin’ werd Koe Loe van hoeve Hangerijn hier nog slachtoffer van. Maar het probleem is wereldwijd; zelfs in noordpoolijs worden sigarettenpeuken gevonden.

Niet alleen op het land vallen er slachtoffers door zwerfvuil en plasticvervuiling. Ook zeevogels hebben er last van. Ze zien plastic verkeerdelijk aan voor kril, hun favoriete voedsel en het verstopt hun maag, waardoor sommigen een hongerdood tegemoet gaan. Naast o.a. plastic flesjes zijn één van de meest voorkomende types plastic in de oceaan microvezels. Die zijn vaak afkomstig van het wassen van synthetische kleding en van zeevaartmateriaal zoals netten en touwen. Die komen in de magen van vissen terecht. VRT kopt in juni 2018: “Microplastic op ons bord: het zit in álle soorten levende organismen van de Noordzee die tot nu toe onderzocht zijn”. Het zit zelfs in ons drinkwater en in de lucht die we inademen (afkomstig van afgesleten autobanden).

Hoewel het product plastic niet weg te denken is in onze huidige maatschappij en ook veel voordelen kent (goedkoop om te maken, het is sterk en flexibel, gaat vele decennia mee en heeft een oneindig aantal toepassingen), zijn de gevolgen van onverantwoord gebruik voor mens, dier en milieu alarmerend. Het is een impliciete kost die bedrijven naar consument doorschuiven: de aantasting van zijn omgeving en vaak ook zijn gezondheid. Onderzoek toont aan dat ratten die gedurende de vroege hersenontwikkeling aan weekmakers uit plastic zijn blootgesteld een kleinere prefrontale cortex hebben en slechter presteren op aandachtstaken als ze volwassen zijn. Er zijn al studies die een verband leggen tussen de chemicaliën in plastic en kanker, hartfalen, Alzheimer, dementie, Parkinson, artritis... De tsunami aan hormoon verstorende stoffen in plastic heeft ook een impact op onze vruchtbaarheid en wordt in verband gebracht met borst- en prostaatkankers. Ook draagt plastic tijdens zijn verwering (waarbij broeikasgassen vrijkomen) zeer waarschijnlijk ook bij aan de klimaatopwarming.

19% van de totale ingezamelde hoeveelheid zwerfvuil is PMD-afval, dus plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. 19% van het gewicht, maar wel 40% van het volume, dus het beeld van de netheid wordt er sterk door beïnvloed. De maatschappelijk kost van zwerfvuil in Vlaanderen bedraagt ongeveer een miljard euro. Een structureel beleid is dus een must.


Wist je dat...

....


Oplossingen: